Marketingové prieskumy

Marketingové prieskumy trhu vám umožnia zistiť nedostatky v nastavení parametrov služby/produktu alebo vo vašich procesoch zákaznických služieb, prípadne zistiť aký je potenciál trhu pre nový alebo upravený produkt/službu. Na základe získaných informácií potom môžete veľmi rýchlo reagovať a dané nedostatky odstrániť, upraviť parametre alebo nastaviť nový business plán.
My vieme v tejto marketingovej disciplíne dodať kapacitu a kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá sprocesuje celý prieskum na základe požiadaviek klienta.

Najčastejšie pre našich klientov zaisťujeme:
Prieskum spokojnosti zákazníkov (zákaznícku spokojnosť s produktom/službou, servisom, predajom atď.) a Prieskum procesov zákazníckych služieb (okamžitú zákaznícku skúsenosť).

Prieskum spokojnosti zákazníkov:
Spätnú väzbu spokojnosti zákazníka získavame prevažne prostredníctvom telefonického dotazovania, ktoré následne spracujeme do finálnej správy. Nastavenie parametrov procesu dotazovania si zvolí klient sám.

Prieskum procesov zákazníckych služieb:
Či fungujú vaše procesy zákazníckych služieb tak, ako majú, zistíte najlepšie prostredníctvom Mystery calls, Mystery e-mailingom alebo Mystery shoppingom. Díky následnej analýze výsledkov uvidíte, ktorý z dielčích procesov je najviac problematický a kde je treba upraviť parametre služby.

Mystery Calls:

  • mapovanie úrovne komunikácie a starostlivosti o zákazníka
  • zisťovanie zručností operátorov, zamestnancov, čakacie doby, efektivity komunikácie s klientom a pod.

Mystery E-mailing:

  • sledovanie kvality zákaznického servisu
  • identifikácia nedostatkov v procesoch obsluhy na firemných alebo informačných e-mailoch v rámci zákazníckej komunikácie
  • upozornenie na nedostatky, odporúčania vhodného pracovného procesu

Mystery Shopping:

  • identifikácia nedostatkov v procese obsluhy/predaja (osobná návšteva, telefón, internet) z pohľadu bežného zákazníka
  • odhalenie prístupu a kvality starostlivosti predajného personálu, klientskej podpory alebo operátorov Call Centra smerom ku klientom

Pôvodný koncept obsluhy zákazníkov sa s postupom digitalizácie mení. S nástupom nových technológií sa teda mení i celkový spôsob komunikácie a očakávania zákazníkov. Preto ku komunikácií so zákazníkmi v rámci marketingových prieskumov využívame aj iné komunikačné kanály takzvanou Multikanálovú komunikáciu (SMS, chaty, sociálne siete, e-maily).

Aké sú výhody služby?

  • Službu „Prieskum spokojnosti zákazníkov a procesov zákazníckych služieb“ robia skúsený operátori, ktorí majú bohaté skúsenosti s kladením dotazov respondentom, prostredníctvom ktorých získavajú reálny obraz o vnímaní vašich služieb/produktov zákazníkom
  • Vďaka našej kapacite realizujeme volanie rýchlejšie a adresnejšie. Sme schopný dodať presný záznam hovorov, kde je uvedený celý priebeh komunikácie so zákazníkom – čo ktorý zákazník povedal a ako sa vyjadril. Môžeme teda spraviť presnú analýzu dát až na jednotlivého zákazníka, prípadne hovor.