Aktívny predaj

Akvizícia nových zákazníkov sa môže stať pomerne nákladnou činnosťou, pokiaľ nemáte dostatočné znalosti zákaznických segmentov vašich potencionálných klientov.

Naše skúsenosti vám pomôžu optimalizovať náklady spojené s marketingovými kampaňami na podporu predaja a osloviť iba klientov s veľkým potencionálom pre uzatvorenie obchodu.

Nástroje pre akvizície:

 • Lead Generation
 • Opportunity Manangement System (OMS)
 • Doubletouch Method
 • Realizácie multikanálových kampaní

Model akvizičného procesu:

 • analýza produktu (parametre, insight)
 • analýza cieľovej skupiny koncových zákazníkov a trhu
 • výber bázy potencionálnych zákazníkov – môže byť podporené multikanálovou marketingovou kampaňou pre získanie dalších leadov (Call to action)
 • výber vhodného komunikačného kanálu podľa preferencií zákazníkov (multikanálová komunikácia) a zostavenie vhodného tímu (výber operátorov podľa špecifikácia projektu)
 • Lead Generation – výber obchodných príležitostí z celkovej databázy
 • zahájenie predaje produktov do firem i domácností na schválené leady
 • zber spätnej väzby z trhu – možnosť prenastaviť parametre kampane