Back Office služby

Poskytujeme širokú škálu administratívnej agendy spojenou s podporou zákaznického servisu. Táto služba je teda najčastejšia využívaná ako súčasť Zákazníckej starostlivosti, ale môže byť využívaná i samostatne podľa individuálnych potrieb klienta. samozrejmosťou je taktiež kompletné zaistenie digitalizácie a kompletizácie dokumentov vrátane zadávania dát do systému a správa databáz.

V rámci služby Back Office pre vás zaistíme:

 • spracovanie elektronických dotazov a požiadaviek
 • archiváciu dokumentov
 • aktualizáciu a správu databáz (kontaktných osôb, technikov, servisov, údaje o aktuálnych zákazníkoch)
 • riešenie sťažností, reklamácií a vyúčtovanie písomnou formou
 • digitalizáciu pošty a dokumentov
 • realizáciu spotrebiteľských súťaží a správu vernostných programov
 • zadávanie a kontrolu nových vstupných informácií o potenciálnom zákazníkovi, ktorý volá na linku (tzv. generovanie leadov)
 • verifikačné hovory
 • overenie kvality prodaje

Aké sú výhody služby?

 • citeľná úspora prevádzkových nákladov
 • kvalitná technická podpora
 • zníženie personálnych nákladov, alebo efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov v organizácii