Zákaznický servis

Ponúkame profesionálne služby externého kontaktného centra (Call Centra), ktoré v sebe spojuje tradičný a moderný spôsob komunikácie s ohľadom na vývoj technológií a digitalizácií trhu (multikanálová komunikácia).

Pôvodný koncept obsluhy zákazníkov sa s postupom digitalizácie mení. S nástupom nových technológií sa mení i celkový spôsob komunikácie a očakávania zákazníkov. Zákazníci čím ďalej tým častejšie očakávajú osobný prístup. Teda takú komunikáciu, ktorá im dáva pocit jedinečnej starostlivosti a znalosti ich konkrétnych potrieb. Očakávajú tiež rýchlosť spätnej väzby, ktorá im dáva pocit kvalitnej starostlivosti. Týmto trendom veľmi pružne prispôsobujeme technické parametre našich služieb.

Komplexná starostlivosť o vašich zákazníkov:

 • prevádzka špeciálnych liniek (zákaznická linka, informačná linka, helpdesk)
 • správa vernostných programov (súťaže, špeciálne ponuky, zľavové akcie, direct mailing)
 • podpora predaja – Predaj doplnkových služieb/produktov (objednávková linka, predaj cez telefón – x-sell, up-sell, telemarketing)
 • Back Office služby

Špeciálne linky:

 • Zaisťujeme zákaznické linky, informačníé linky, helpdesky, objednávkové linky
 • Prevádzka špeciálnych linek je v režime 24/7

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s prevádzkou informačných liniek (1188) ponúkame skutočne profesionálne vedené služby zákaznického servisu na všetkých typoch špeciálnych liniek.

Podpora predaja:
Pasívny telemarketing (prichádzajúce hovory/správy) predstavuje komplexnú obsluhu prichádzajúcich volaní (e-mailov, chatov, SMS) a ich následné spracovanie. Najčastejšie sa jedná o poskytovanie informácií o produktoch či službách, vybavovanie reklamácií a sťažností, technickú podporu, prijímanie objednávok vrátane proaktívnej ponuky produktov či služieb (cross-sell, up-sell).

Výhody outsourcingu zákaznického servisu:

 • nižšie náklady na prevádzku (personálnu, energie, priestory)
 • bez nutnosti investícií do vlastných technologií
 • neriešite personálnu problematiku (fluktuáciu, absenciu, školenie, nábory)
 • garantovaná kvalita služieb a flexibilita (možnosť kontroly kvality a úpravy parametrov služby kedykoľvek behom procesu)
 • okamžitá spätná väzba na marketingové kampane
 • rýchlosť odbavovania prichádzajúcich hovorov – zákazník nečaká (SLA)

Používané technológie:
Disponujeme komplexným a moderným vybavením, ktoré súčasné technológie kontaktných centier ponúkajú a ktoré umožňujú on-line kontrolu kvality služieb:

 • IVR
 • routing/smerovanie prichádzajúcich hovorov podľa požiadaviek partnera
 • zabezpečenie dát
 • nahrávanie hovorov
 • analýza hlasu – „Speech to text“
 • biometria
 • Web RTC