SLUŽBY

Virtuálne Call Centrum je unikátne riešenie hosťovaného Call Centra, ktoré nemá na súčasnom trhu obdoby. Naše riešenie Vám umožní vytvoriť plnohodnotné profesionálne riešenie Call Centra bez kompromisov a so všetkými funkciami bežnými v high-end callcentrových systémoch. S nami si môže hight-endové riešenie Call Centra dovoliť naozaj každý. Nemusíte investovať obrovské prostriedky do nákupu drahých systémov, ich následnú správu a nemusíte sa starať o upgrady alebo nákupy licencií.

Urobíme to za Vás!

Funkcie a vlastnosti Virtuálneho Call Centra

Štatistiky a reporty

 • Štatistiky a reporty vrátane možnosti vytvárania vlastných reportov
 • Realtime štatistiky call centra s online príposluchom
 • Pravidelné zasielanie reportov na email
 • Ohodnotenie hovorov a následné reporty

Prevádzka pasívneho call centra (inbound)

 • Bohaté možnosti nastavenia volacích ACD front
 • IVR systém vrátanie štatistík
 • WebAgent – Operátorská konzola pre operátorov
 • Automatické nastavenie pauzy pre operátora pri nevyzdvihnutom hovore
 • Inteligentné smerovanie hovorov na voľného operátora
 • Automatické otváranie karty zákazníka pri prichádzajúcom hovore
 • Call script pre operátorov s možnosťou záznamu informácií o hovore
 • Jednoduchá administrácia a správa zmeškaných hovorov

Prevádzka aktívneho call centra (outbound)

 • Prepracované riešenie pre prácu s odchádzajúcimi kampaňami
 • WebAgent – Operátorská konzola pre operátorov
 • Prediktývny Dialer – Automatické vytáčania kontaktov v kampani
 • Hromadné stiahnutie nahrávok
 • Kompletná história akcií ku každému záznamu v kampani
 • Hromadné úpravy a práca s viacerými záznamami naraz

Kontaktné centrum – dalšie
podporované kanály

 • WebChat – webový live chat na Vašich webových stránkach
 • Helpdesk – helpdeskový systém s podporou emailového kanálu
 • Click to Call – ponúknite návštevníkom webu hlasový callback a zvýšte svoj online predaj

Dalšie funkcie a vlastnosti

 • Nahrávanie hovorov s pohodlným vyhľadávaním
 • Dotazovateľ – automatické navolanie kontaktov
 • Podpora vzdialených operátoriek Home Teleworkers
 • Užívateľské práva a rola v systéme
 • Otvorený systém s API rozhraním a integráciou do CRM systémov
 • PhoneAgent – konzola pre operátorov priamo v telefóne
 • SIM hosting s podporou SMS serveru

Licencie a cenník, postup pre objednanie služby

 • Licenčný model na Virtuálnom Call Centrume
 • Cenník pre službu virtuálneho call centra
 • Objednanie služby